31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 504 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN AMHAOUCH

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister de «laagvliegroutes» onwenselijk noemt;

constaterende dat de Minister heeft gesteld dat «het een harde randvoorwaarde is voor het herindelen van het luchtruim dat er een einde komt aan het langdurig laagvliegen»;

van mening dat er een beperkte heldere set ontwerpeisen moet worden vastgesteld ten behoeve van een optimale indeling van het luchtruim gericht op capaciteitsvergroting, hindervermindering en beperking van de uitstoot met veiligheid als randvoorwaarde;

verzoekt de regering, duidelijk te maken welke uitgangspunten en wensen uit de belangeninventarisatie in de onderzoeksfase van de luchtruimherziening zijn voortgekomen;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Amhaouch

Naar boven