Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 81

81 Stand van zaken fosfaatrechten

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Stand van zaken fosfaatrechten,

te weten:

  • -de motie-Bisschop over tegemoetkomen van melkveegezinsbedrijven (33037, nr. 291).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

In stemming komt de motie-Bisschop (33037, nr. 291).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie wordt geacht voor de motie van de heer Krol met nummer 796 te hebben gestemd (29628, nr. 802, was nr. 801).

De voorzitter:

Dan zal deze aantekening in de Handelingen worden opgenomen.