Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 80

80 Stemming motie Politie

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Politie,

te weten:

  • -de motie-Krol over invoering van een medaille voor de nationale politie (29628, nr. 796).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

De voorzitter:

De motie-Krol (29628, nr. 796) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Krol, Helder en Baudet, en luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een eremedaille is voor uitzonderlijke prestaties van eenheid overstijgend of landelijk belang, dan wel het op uitzonderlijke wijze verdienstelijk maken voor de politie;

overwegende dat een politieagent die grote moed toont bij de inzet dicht bij huis, in onze wijken en straten, eveneens bijzondere waardering verdient;

overwegende dat expliciete erkenning en waardering uiting geeft aan de dankbaarheid en het respect van de samenleving voor getoonde bijzondere inzet;

overwegende dat expliciete erkenning en waardering tevens bijdraagt aan de bevordering van de beroepstrots;

verzoekt de regering een medaille in te voeren bij de nationale politie voor daden van bijzondere moed, zelfopoffering en toewijding, en/of zeer bijzondere dienstverlening aan burgers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 802, was nr. 801 (29628).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Krol c.s. (29628, nr. 802, was nr. 801).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.