Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 15

15 Stemmingen moties Laaggeletterdheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid,

te weten:

  • -de motie-Van den Hul over extra capaciteit voor volwasseneneducatie (28760, nr. 73);

  • -de motie-Wiersma c.s. over bevorderen van het behalen van een startkwalificatie voor iedere jongere (28760, nr. 74);

  • -de motie-Wiersma over vervolgaanpak van laaggeletterdheid (28760, nr. 75);

  • -de motie-Westerveld over afspraken met organisaties over helder taalgebruik (28760, nr. 76);

  • -de motie-Westerveld over een heldere toelichting bij ieder wetsvoorstel (28760, nr. 77);

  • -de motie-Beertema over tegengaan van verdere versnippering van extra gelden laaggeletterdheid (28760, nr. 78);

  • -de motie-Kuik over analyse van groep "laaggeletterden met Nederlands als moedertaal" in de vervolgaanpak (28760, nr. 79);

  • -de motie-Kwint over aansluiten bij publieke onderwijsinstellingen voor beleid voor laaggeletterdheid (28760, nr. 80).

(Zie vergadering van 3 juli 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Westerveld stel ik voor haar motie (28760, nr. 76) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Beertema (28760, nr. 78) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Beertema en Bisschop. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 82, was nr. 78 (28760).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van den Hul (28760, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiersma c.s. (28760, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiersma (28760, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld (28760, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Beertema/Bisschop (28760, nr. 82, was nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuik (28760, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kwint (28760, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.