Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 67

67 Stemmingen moties Myanmar

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Myanmar,

te weten:

  • -de motie-Ploumen over een VN-missie in Myanmar (32735, nr. 200);

  • -de motie-Sjoerdsma c.s. over pleiten voor uitbreiding van de EU-sanctielijst (32735, nr. 201);

  • -de motie-Kuzu/Ploumen over het grootste deel van de Rohingya-bevolking volledige en gelijkwaardige burgerrechten toekennen (32735, nr. 202);

  • -de motie-Kuzu/Ploumen over lidmaatschap van de Myanmarese regering van het Internationaal Strafhof (32735, nr. 203);

  • -de motie-Kuzu over de Israëlische regering aansporen de wapenexport naar Myanmar te stoppen (32735, nr. 204).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Ploumen (32735, nr. 200).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sjoerdsma c.s. (32735, nr. 201).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu/Ploumen (32735, nr. 202).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu/Ploumen (32735, nr. 203).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (32735, nr. 204).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.