Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831936 nr. 499

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 499 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN BRUINS

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het versneld onderploegen van graanresten een beproefd en succesvol middel is om ganzenoverlast nabij Schiphol te bestrijden;

verzoekt de regering, zich in te spannen om de onkostenvergoeding aan de boeren zodanig vorm te geven dat zo veel mogelijk boeren deelnemen en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Bruins