Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 35

35 Stemmingen moties Pakketbeheer

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Pakketbeheer,

te weten:

  • -de motie-Van Gerven over zware paracetamol, mineralen en vitamines niet uit het basispakket halen (29689, nr. 919);

  • -de motie-Van Gerven over afwijken van het advies van het Zorginstituut Nederland (29689, nr. 920);

  • -de motie-Van Gerven over voorschrijven van Fampyra (29689, nr. 921);

  • -de motie-Van Gerven over niet maximeren van fysiotherapie en oefentherapie bij COPD (29689, nr. 922);

  • -de motie-Agema over voorkomen van verschraling van het basispakket (29689, nr. 923);

  • -de motie-Van Kooten-Arissen over lactatiekundige zorg in basispakket (29689, nr. 924);

  • -de motie-Van Kooten-Arissen over voorkomen dat moeders eerder stoppen met borstvoeding (29689, nr. 925);

  • -de motie-Ploumen/Agema over een second opinion naar de werking van Fampyra (29689, nr. 926);

  • -de motie-Ploumen over specifieke groepen uitzonderen van het advies van het Zorginstituut Nederland (29689, nr. 927).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

In stemming komt de motie-Van Gerven (29689, nr. 919).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29689, nr. 920).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29689, nr. 921).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29689, nr. 922).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (29689, nr. 923).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (29689, nr. 924).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (29689, nr. 925).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ploumen/Agema (29689, nr. 926).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ploumen (29689, nr. 927).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.