31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 502 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de voorgestelde aansluitroutes op de B+-variant van Lelystad Airport veel maatschappelijke onrust veroorzaken;

overwegende dat de Minister heeft aangegeven de laagvliegroutes onwenselijk te vinden;

overwegende dat de Minister heeft gesteld dat «het een harde randvoorwaarde is voor het herindelen van het luchtruim dat er een einde komt aan het langdurig laagvliegen»;

verzoekt het kabinet, de laagvliegroutes te definiëren en deze mee te geven in de opdrachtverlening aan de LVNL en andere partijen verantwoordelijk voor de herindeling van het luchtruim, en dit te doen voor een definitief besluit over de openstelling van Lelystad Airport genomen wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Laçin

Van Raan

Naar boven