Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Vergaderingnummer 103
Datum vergadering 5 juli 2018
Gepubliceerd op 20 september 2018 08:49

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergadering70 Stemmingen moties Water

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Water,

te weten:

  • -de motie-Van Brenk/Stoffer over het HLPF als podium voor het SDG-doel inzake sanitatie en schoon drinkwater (27625, nr. 435);

  • -de motie-Van Brenk over meer middelen voor klimaatadaptatie (27625, nr. 436);

  • -de motie-Geurts c.s. over aanpassing van de Waterwet (27625, nr. 437);

  • -de motie-Van Aalst over de regie pakken in het dossier GenX (27625, nr. 438);

  • -de motie-Kröger over ondersteuning van provincies en gemeenten met grootschalige bouw-, sanerings- en uitbreidingsplannen (27625, nr. 439);

  • -de motie-Kröger over toevoegen van PMT-stoffen aan de lijst van zeer zorgwekkende stoffen binnen de REACH-regelgeving (27625, nr. 440);

  • -de motie-Van Kooten-Arissen over de watermanagement drietrapsstrategie aanhouden in bebouwde omgeving en bij waterveiligheidsprojecten (27625, nr. 442);

  • -de motie-Van Kooten-Arissen/Wassenberg over de regering als enig bevoegd gezag als het gaat om GenX-stoffen (27625, nr. 443);

  • -de motie-Van Kooten-Arissen over specifieke aandacht voor beschikbaarheid van getrainde mensen en materialen bij vogelopvangcentra (27625, nr. 444).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Kröger stel ik voor haar motie (27625, nr. 440) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Brenk/Stoffer (27625, nr. 435).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Brenk (27625, nr. 436).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (27625, nr. 437).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (27625, nr. 438).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kröger (27625, nr. 439).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (27625, nr. 442).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen/Wassenberg (27625, nr. 443).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (27625, nr. 444).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl