Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 66

66 Stemmingen moties Versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen,

te weten:

 • -de motie-Nijboer c.s. een publiek gefinancierde veiligheidsinspectie over een publiek gefinancierde veiligheidsinspectie (33529, nr. 504);

 • -de motie-Nijboer c.s. over onderzoek van de OVV naar de opvolging van de aanbevelingen (33529, nr. 505);

 • -de motie-Beckerman c.s. over een "generaal pardon" (33529, nr. 506);

 • -de motie-Beckerman c.s. over zo snel mogelijk overgaan tot versterking van woningen (33529, nr. 507);

 • -de motie-Jetten c.s. over de eigenaren van woningen uit batch 1581; (33529, nr. 508);

 • -de motie-Jetten c.s. over een evaluatie van de afwikkeling van schades (33529, nr. 509);

 • -de motie-Agnes Mulder c.s. over de veiligheid van bedrijfsgebouwen (33529, nr. 510);

 • -de motie-Sazias c.s. over de dialoog met bewoners (33529, nr. 511);

 • -de motie-Wassenberg c.s. over aandacht voor kinderen in het gaswinningsgebied (33529, nr. 512);

 • -de motie-Wassenberg c.s. over een parlementaire enquête (33529, nr. 513);

 • -de motie-Dik-Faber c.s. over bewoners in de P90-groep (33529, nr. 514);

 • -de motie-Dik-Faber c.s. over versterking van zorginstellingen (33529, nr. 515);

 • -de motie-Van der Lee c.s. over de gevolgen van mijnbouwschade op het welzijn van kinderen (33529, nr. 516);

 • -de motie-Van der Lee over een gebiedsgerichte aanpak (33529, nr. 517);

 • -de motie-Bisschop c.s. over de problemen bij agrarische bedrijven (33529, nr. 518);

 • -de motie-Yesilgöz-Zegerius c.s. over de rekening voor versterking op basis van verwachtingswaarde naar de NAM (33529, nr. 519).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Yesilgöz-Zegerius c.s. (33529, nr. 519) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Yeşilgöz-Zegerius, Jetten, Agnes Mulder, Dik-Faber, Bisschop, Nijboer, Beckerman en Wassenberg.

Zij krijgt nr. 520, was nr. 519 (33529).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Nijboer c.s. (33529, nr. 504).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Nijboer c.s. (33529, nr. 505).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman c.s. (33529, nr. 506).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman c.s. (33529, nr. 507).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jetten c.s. (33529, nr. 508).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jetten c.s. (33529, nr. 509).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (33529, nr. 510).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sazias c.s. (33529, nr. 511).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wassenberg c.s. (33529, nr. 512).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wassenberg c.s. (33529, nr. 513).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber c.s. (33529, nr. 514).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber c.s. (33529, nr. 515).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Lee c.s. (33529, nr. 516).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Lee (33529, nr. 517).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bisschop c.s. (33529, nr. 518).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. (33529, nr. 520, was nr. 519).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.