Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 41

41 Stemming motie Ontbrekende profielen in de DNA-databank

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank,

te weten:

  • -de motie-Van der Staaij c.s. over substantieel versnellen van de evaluatie van de wet (29279, nr. 450).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (29279, nr. 450).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze stemmingen. Vannacht komen meer stemmingen.