Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 59

59 Stemmingen moties Personen- en familierecht

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Personen- en familierecht,

te weten:

  • -de motie-Van Nispen c.s. over ouders dwingen om zich aan omgangsregelingen te houden (33836, nr. 27);

  • -de motie-Ploumen/Kuiken over internationale kinderontvoering (33836, nr. 28);

  • -de motie-Markuszower over een overzicht van acties om ontvoerde kinderen terug te halen (33836, nr. 29);

  • -de motie-Van der Graaf over het onder de aandacht brengen van de richtlijn over de omgangsregeling (33836, nr. 30);

  • -de motie-Van der Graaf c.s. over een wettelijk startpunt voor het verdelen van zorgplichten over beide ouders (33836, nr. 31);

  • -de motie-Buitenweg c.s. over financiële ondersteuning voor initiatieven van adoptiebelangenorganisaties (33836, nr. 32).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Nispen c.s. (33836, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ploumen/Kuiken (33836, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Markuszower (33836, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Graaf (33836, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Graaf c.s. (33836, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Buitenweg c.s. (33836, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.