Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 40

40 Stemmingen moties Politie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Politie,

te weten:

  • -de motie-Van Nispen c.s. over schrappen van voorwaarden voor de cao-onderhandelingen (29628, nr. 789);

  • -de motie-Den Boer over betere afstemming van vraag en aanbod tussen Politieacademie en korps (29628, nr. 791);

  • -de motie-Den Boer over de samenwerking tussen het politieonderwijs en het reguliere onderwijs (29628, nr. 792);

  • -de motie-Van der Graaf/Diks over het betrekken van het thuisfront (29628, nr. 793);

  • -de motie-Van der Graaf/Van Dam over een structurele voorziening voor geestelijke verzorging (29628, nr. 794);

  • -de motie-Van Dam c.s. over de ICT-ontwikkeling bij de politie (29628, nr. 795).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

De voorzitter:

De motie-Van Nispen c.s. (29628, nr. 789) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de politiecapaciteit al jaren onder druk staat;

constaterende dat de cao-onderhandelingen tussen het kabinet en de politiebonden zijn vastgelopen;

constaterende dat het kabinet eisen stelt aan het toevoegen van extra capaciteit door het "flexibiliseren" van de arbeidsvoorwaarden;

verzoekt de regering deze eisen te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 805, was nr. 789 (29628).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Nispen c.s. (29628, nr. 805, was nr. 789).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Den Boer (29628, nr. 791).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Den Boer (29628, nr. 792).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Graaf/Diks (29628, nr. 793).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Graaf/Van Dam (29628, nr. 794).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dam c.s. (29628, nr. 795).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.