Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 12

12 Stemmingen moties Pensioenonderwerpen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen,

te weten:

  • -de motie-Van Rooijen/Van Brenk over een bredere evaluatie van het ftk (32043, nr. 413);

  • -de motie-Van Rooijen/Van Brenk over het overnemen van vier pensioenvoorstellen van de vakbonden (32043, nr. 414);

  • -de motie-Van Rooijen/Van Brenk over niet korten op opgebouwde pensioenrechten (32043, nr. 415);

  • -de motie-Smeulders c.s. over de kloof tussen hogeropgeleiden en lageropgeleiden (32043, nr. 416);

  • -de motie-Omtzigt over de Griekse pensioenaanspraken van Nederlanders (32043, nr. 417);

  • -de motie-Van Kent over een eventueel nieuw pensioencontract (32043, nr. 418);

  • -de motie-Van Kent over ontkoppelen van AOW-leeftijd en levensverwachting (32043, nr. 419).

(Zie vergadering van 3 juli 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn moties (32043, nrs. 413 en 415) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Rooijen/Van Brenk (32043, nr. 414).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smeulders c.s. (32043, nr. 416).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (32043, nr. 417).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Kent (32043, nr. 418).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kent (32043, nr. 419).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.