Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 17

17 Stemmingen moties Toezicht trustkantoren

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018,

te weten:

  • -de motie-Leijten/Nijboer over verruimen van het aantal fte's dat toezicht houdt op de trustsector (34910, nr. 17);

  • -de motie-Leijten over de formulering van maatschappelijke betamelijkheid (34910, nr. 18);

  • -de motie-Nijboer over een verplichte raad van commissarissen bij trustkantoren (34910, nr. 19);

  • -de motie-Slootweg/Paternotte over invulling van het begrip "maatschappelijke betamelijkheid" (34910, nr. 20).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

In stemming komt de motie-Leijten/Nijboer (34910, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (34910, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Nijboer (34910, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slootweg/Paternotte (34910, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.