Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 82

82 Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht,

te weten:

  • -de motie-Van Meenen c.s. over consequenties verbinden aan zijn positie door de verantwoordelijk bestuurder na het ernstig bestuurlijk falen bij het LVO (30079, nr. 76);

  • -de motie-Kwint c.s. over verlengen van de termijn van 1 januari 2019 voor geldigheid van de cijfers voor de centraal examens (30079, nr. 77);

  • -de motie-Kwint over een start maken met de ontmanteling van de onderwijskoepel LVO (30079, nr. 78);

  • -de motie-Westerveld c.s. over de samenstelling van raden van toezicht in het onderwijs (30079, nr. 79);

  • -de motie-Westerveld c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij onderwijskoepel LVO en de bestuurscultuur (30079, nr. 80);

  • -de motie-Beertema over alle leerlingen die voor het landelijk examen zijn geslaagd binnen twee weken van hun diploma voorzien (30079, nr. 81);

  • -de motie-Beertema over sluiten van de scholenkoepel LVO (30079, nr. 82);

  • -de motie-Beertema over de Raad van Toezicht en het College van Bestuur persoonlijk aansprakelijk stellen voor gevolgen van aantoonbaar structureel en bestuurlijk falen (30079, nr. 83).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Meenen c.s. (30079, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kwint c.s. (30079, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint (30079, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (30079, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (30079, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (30079, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (30079, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (30079, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.