29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 336 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat recreatieve dronegebruikers door de nieuwe Europese regelgeving samen met ROC-light houders in de «open categorie» terechtkomen;

constaterende dat onder de EU regelgeving dronevliegers in de open categorie aan kenniseisen moeten voldoen, waarmee de maximale vlieghoogte 120 meter is;

overwegende dat voor de ROC-light houders een harmonieuze overgang naar de EU-regelgeving moet zijn geborgd;

overwegende dat er op dit moment in Nederland een onredelijk onderscheid is tussen recreatieve dronegebruikers en de ROC-light houders;

verzoekt de regering om, op korte termijn, in het licht van de aanstaande EU-regelgeving, de maximale vlieghoogte voor ROC-light houders te verhogen naar 120 meter, door aanpassing van de Nederlandse regelgeving;

verzoekt de regering tevens, bij de implementatie van de nieuwe EU-regelgeving de Kamer te informeren hoe er uitvoering wordt gegeven aan de verplichte kenniseisen voor alle dronepiloten en hierbij toetsing van de kenniseisen te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Remco Dijkstra

Naar boven