29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 340 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er steeds vaker incidenten zijn waarbij recreatieve drones voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen;

van mening dat op korte termijn moet worden ingezet om risicovolle situaties waarbij recreatieve drones betrokken raken te beperken en dat effectieve handhaving hieraan een bijdrage kan leveren;

overwegende dat voor de handhaving van drones het noodzakelijk is dat objectief kan worden vastgesteld of sprake is van een overtreding;

overwegende dat opsporingsambtenaren geholpen zijn met een kaart met de regels voor drones en real-timeinformatie;

overwegende dat deze informatie via een app of website ook kan bijdragen aan voorlichting voor legaal en veilig gebruik door recreatieve dronegebruikers;

verzoekt de regering om, samen met de politie, ten behoeve van verbetering van de handhavingsmogelijkheden voor opsporingsambtenaren de huidige statische kaart door te ontwikkelen naar een digitale kaart met real-time- en dynamische informatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Amhaouch

Gijs van Dijk

Paternotte

Naar boven