29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 339 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de MER Lelystad Airport conform de geldende procedure is goedgekeurd in afwachting van nog aanvullend onderzoek, waaronder onderzoek naar vogelaanvaringen;

constaterende dat het nagezonden onderzoek naar vogelaanvaringen enkel kijkt naar het risico op vogelaanvaringen, maar daarbij geen rekening houdt met de mogelijke verschillen in de ernst van het ongeval op verschillende vlieghoogtes;

constaterende dat de Commissie voor de m.e.r. conform de geldende procedure geen inhoudelijk oordeel velt over het aanvullende onderzoek naar vogelaanvaringen;

constaterende dat de Minister nog geen zekerheid kon bieden over de vraag of het verschil in de ernst van vogelaanvaringen op verschillende vlieghoogtes significant is;

verzoekt de regering, deze lacune te dichten door het onderzoek naar vogelaanvaringen onafhankelijk te laten toetsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Naar boven