29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 343 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een nieuw te bouwen luchtverkeersleidingstoren op Schiphol op een centraler gelegen deel van de luchthaven waardoor de vliegveiligheid beter wordt gewaarborgd, een tweede toren overbodig zal zijn en mogelijk kosten kunnen worden bespaard,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven