29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 337 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groei van de luchtvaart afbreuk doet aan de brede welvaart van toekomstige generaties;

constaterende dat vliegtuigbouwkundig ingenieur Paul Peeters beredeneerde dat Schiphol zou moeten krimpen naar ruwweg 300.000 vliegbewegingen per jaar om een goed uitgangspunt te hebben om klimaatdoelstellingen te halen;

verzoekt de regering, een scenario van 300.000 vliegbewegingen per jaar op Schiphol in 2030 mee te nemen in de Luchtvaartnota als een van de scenario's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Naar boven