29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 342 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de luchtvaart veilig moet zijn voor zowel de luchtvaart zelf als voor de omgeving van luchthavens;

constaterende dat de OVV ferme kritiek had op de manier waarop nu het plaatsgebonden- en groepsrisico van de luchtvaart wordt meegewogen in het beleid;

verzoekt de regering om, het plaatsgebonden- en groepsrisico met voorrang mee te nemen in de roadmap voor een betere vliegveiligheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Van Raan

Gijs van Dijk

Naar boven