29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 341 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het in 1990 afgesproken wettelijk acceptabele risico op overlijden voor de omwonenden van vliegvelden tien keer hoger is dan bijvoorbeeld bij industrie of verkeer;

overwegende dat alle burgers gelijk zijn voor de wet;

overwegende dat onder andere door verbeterde technieken de luchtvaart veiliger wordt;

verzoekt de regering om, deze vermindering op het ongevalsrisico ten goede te laten komen aan de omwonenden van vliegvelden en een praktische realisatie van dezelfde veiligheidsnormen na te streven als geldt voor de omgeving van bijvoorbeeld industrie of verkeer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Laçin

Van Raan

Gijs van Dijk

Naar boven