Publicaties over dossier 33612

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Structuurvisie Windenergie op land; Brief regering; Windpark De Drentse Monden en Oostermoer en LOFAR

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 33612, nr. 72 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (16763 kB)

  Windturbines, zonneparken en woningprijzen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-01-2020 2019-2020 33612, nr. 71 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Structuurvisie Windenergie op land; Brief regering; Onderzoeksrapport waardeontwikkeling huizen nabij windturbines en zonneparken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 33612, nr. 71 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1538 kB)

  Monitor Wind op Land 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  12-07-2019 2018-2019 33612, nr. 70 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (11 kB)

  Structuurvisie Windenergie op land; Brief regering; Monitor Wind op Land 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 33612, nr. 70 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (65 kB)

  Afschrift aan College van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn inzake Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-01-2019 2018-2019 33612, nr. 69 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (65 kB)

  Afschrift aan College van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze inzake Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-01-2019 2018-2019 33612, nr. 69 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Structuurvisie Windenergie op land; Brief regering; Afschrift brieven aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 33612, nr. 69 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (3233 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 60451 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. AMvB Download icon PDF (2784 kB)

  Besluit kwaliteit leefomgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatsblad 2018, 292 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties