Publicaties over dossier 33612

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (65 kB)

  Afschrift aan College van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn inzake Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-01-2019 2018-2019 33612, nr. 69 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (65 kB)

  Afschrift aan College van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze inzake Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-01-2019 2018-2019 33612, nr. 69 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Structuurvisie Windenergie op land; Brief regering; Afschrift brieven aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 33612, nr. 69 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (3233 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 60451 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. AMvB Download icon PDF (2784 kB)

  Besluit kwaliteit leefomgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatsblad 2018, 292 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (10 kB)

  Structuurvisie Windenergie op land; Brief regering; Monitor Wind op Land 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 33612, nr. 68 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (3048 kB)

  Monitor Wind op Land 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  18-07-2018 2017-2018 33612, nr. 68 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (71 kB)

  Plan van Aanpak Windenergie op Land 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  18-07-2018 2017-2018 33612, nr. 68 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (163 kB)

  Windenergie op land – Plan van Aanpak 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  18-07-2018 2017-2018 33612, nr. 68 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Structuurvisie Windenergie op land; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake mogelijke invloed van realisatie van subsidieloze windparken op zee ten aanzien van realisatie van windparken op land

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 33612, nr. 67 Tweede Kamer der Staten-Generaal