30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 304 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de luchtkwaliteit in gebieden met veel intensieve veehouderij achterblijft bij de rest van Nederland;

overwegende het belang van de gezondheid van omwonenden van intensieve veehouderijbedrijven;

constaterende dat het kabinet de knelpunten in luchtkwaliteit in steden in 2018 wil laten voldoen aan de NSL-normen, maar dat dit voor het buitengebied pas in 2023 het geval zal zijn;

verzoekt de regering om, te bekijken hoe de knelpunten in de luchtkwaliteit in het buitengebied eerder kunnen worden opgelost, bij voorkeur in de huidige kabinetsperiode,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Naar boven