Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201830175 nr. 300

30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 300 MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN DIK-FABER

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat luchtvervuiling niet ophoudt bij de grens en de luchtkwaliteit van Nederland mede wordt bepaald door de omringende landen;

constaterende dat Nederland voor een goede luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van zijn inwoners mede afhankelijk is van de maatregelen die worden genomen in omringende landen;

overwegende dat daarmee een gezamenlijke aanpak in binnen- en buitenland om de luchtkwaliteit te verbeteren noodzakelijk is;

verzoekt de regering om een internationale schoneluchtsamenwerking op te zetten met omringende landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

Dik-Faber