30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 302 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, in het Schone Lucht Akkoord afrekenbare doelen op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Naar boven