30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 305 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat PM2,5-fijnstofdeeltjes vele malen kleiner zijn dan PM10 en dat deze daardoor veel dieper doordringen in de longen en zelfs de long-bloedbarrière kunnen passeren;

verzoekt de regering om, meer aandacht te besteden aan de negatieve gezondheidseffecten van PM2,5 en dit mee te nemen in het Schone Lucht Akkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Naar boven