30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 307 MOTIE VAN HET LID KRÖGER

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel potentiële beleidsmaatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit op meerdere manieren gezondheidsbaten kunnen realiseren, maar ook positieve effecten zouden kunnen hebben op het klimaat, geluidsoverlast, leefbaarheid, verkeerveiligheid, natuur, innovatie, ruimtelijke ontwikkeling en andere beleidsterreinen;

verzoekt de regering om, bij het inventariseren van mogelijke luchtkwaliteitsmaatregelen over de departementale grenzen heen te kijken, deze extra baten en effecten te onderzoeken en zo mogelijk gezamenlijk uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Naar boven