30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 301 MOTIE VAN HET LID VON MARTELS C.S.

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op basis van de resultaten van onderzoek de geurreductiepercentages van combiwassers in de Regeling geurhinder en veehouderij worden aangepast;

verzoekt de regering in overleg te treden met IPO en VNG over de consequenties voor lopende vergunningprocedures en bestaande bedrijven met een combiluchtwasser, en oplossingen in kaart te brengen;

verzoekt voorts de Kamer voor de begrotingsbehandeling 2019 te informeren over de uitkomsten van het overleg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Geurts

Ziengs

Naar boven