30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 308 MOTIE VAN HET LID KRÖGER

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat milieuzones een effectief beleidsinstrument zijn in de verbetering van de luchtkwaliteit;

overwegende dat zero-emissiezones een belangrijke rol in het stimuleren van duurzame mobiliteit kunnen zijn;

verzoekt de regering om, aan het systeem van milieuzones ook een zero-emissiemilieuzone als mogelijkheid toe te voegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Naar boven