32 641 Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VENROOY-VAN ARK

Voorgesteld 20 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister aangeeft dat het niet mogelijk is om het amendement-De Liefde/Voordewind over het afschaffen van de vaste boekenprijs voor wetenschappelijke boeken uit te voeren;

overwegende dat de vaste boekenprijs wel geldt voor Nederlandse fysieke boeken, maar niet voor buitenlandse en digitale boeken;

overwegende dat de boekenmarkt hiermee geen gelijk speelveld heeft;

verzoekt de regering, een onderzoek uit te voeren naar het functioneren van de boekenmarkt en daarin mee te nemen hoe het ongelijk speelveld zich ontwikkelt en wat de gevolgen zouden zijn van het volledig afschaffen van de vaste boekenprijs;

verzoekt de regering tevens, daarin mee te nemen dat digitale en buitenlandse boeken geen vaste boekenprijs kennen en de mogelijkheid tot open access;

verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover uiterlijk in januari 2014 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Venrooy-van Ark

Naar boven