Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333177 nr. 4

33 177 Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat kinderen niet de dupe moeten zijn van detentie van hun ouder en dat het van belang kan zijn dat contact tussen kind en gedetineerde ouder laagdrempelig en op eenvoudige wijze plaats kan vinden;

overwegende dat het initiatief «emailaprisoner» ervoor kan zorgen dat een kind de ouder in detentie op relatief eenvoudige en goedkope wijze een e-mail kan sturen waarbij de postkamer van de penitentiaire inrichting dezelfde controlemogelijkheden heeft als bij reguliere post;

constaterende dat de ervaringen in Engeland met dit communicatiemiddel goed zijn, dat ook in Nederland reeds een penitentiaire inrichting deze mogelijkheid beperkt aanbiedt, maar dat medewerking van de Dienst Justitiële Inrichtingen noodzakelijk is om het initiatief «emailaprisoner» uit te breiden;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat penitentiaire inrichtingen de mogelijkheid gaan bieden aan gedetineerden om e-mails te ontvangen via de postkamer en hiertoe in contact te treden met de service «emailaprisoner» en eventuele andere aanbieders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman