32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 417 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 3 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er al jarenlange problemen bestaan voor Nederlanders die een pensioenaanspraak hebben in Griekenland om het pensioen ook daadwerkelijk te innen;

verzoekt de regering, direct in contact te treden met de Griekse regering en afspraken te maken waardoor mensen deze pensioenen kunnen innen, hetzij via een speciaal loket, hetzij via de SVB;

verzoekt de regering tevens, over drie maanden te berichten over de gemaakte voortgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven