32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 414 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN VAN BRENK

Voorgesteld 3 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vakbonden FNV, CNV en VCP gezamenlijk aandringen op vier pasklare voorstellen die het weer mogelijk maken om de pensioenen en de pensioenopbouw te indexeren;

verzoekt de regering om, de vier maatregelen zoals voorgesteld door de vakbonden in hun brief aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juni 2018 integraal over te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rooijen

Van Brenk

Naar boven