32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 419 MOTIE VAN HET LID VAN KENT

Voorgesteld 3 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de AOW-leeftijd is gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting;

constaterende dat de kloof in levensverwachting tussen lage- en hoge-inkomensgroepen de afgelopen tien jaar is gegroeid tot 8,6 jaar voor mannen en zelfs 9,4 jaar voor vrouwen;

constaterende dat de AOW-duur van lagere-inkomensgroepen verder wordt verkort, terwijl deze voor hogere-inkomensgroepen langer wordt;

overwegende dat de lage-inkomensgroepen vaak eerder beginnen met werken in zware beroepen en daardoor langer werken dan hogere-inkomensgroepen;

verzoekt de regering, de AOW-leeftijd te ontkoppelen van de levensverwachting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Naar boven