32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 416 MOTIE VAN HET LID SMEULDERS C.S.

Voorgesteld 3 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hoger- en lageropgeleiden volgens het CBS tien jaar geleden nog ongeveer op dezelfde leeftijd met pensioen gingen maar dat lageropgeleiden nu bijna een jaar langer doorwerken dan hogeropgeleiden;

overwegende dat lageropgeleiden gemiddeld niet alleen eerder zijn begonnen met werken, maar ook een veel kortere (gezonde) levensverwachting hebben dan hogeropgeleiden;

overwegende dat er aan de SER-tafel op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van het pensioenstelsel;

spreekt uit dat de kloof tussen hoger- en lageropgeleid prioriteit heeft bij de herziening van het pensioenstelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Gijs van Dijk

Van Kent

Naar boven