32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 418 MOTIE VAN HET LID VAN KENT

Voorgesteld 3 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onzekere casinopensioen in 2011 terecht tot veel weerstand leidde en uiteindelijk van tafel is geveegd;

constaterende dat op basis van uitgelekte plannen er opnieuw over soortgelijke voorstellen wordt gesproken;

spreekt uit dat in een eventueel nieuw pensioencontract het uitgangspunt moet zijn dat de premie moet leiden tot het toegezegde pensioenresultaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Naar boven