29 628 Politie

Nr. 802 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KROL C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 801

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een eremedaille is voor uitzonderlijke prestaties van eenheid overstijgend of landelijk belang, dan wel het op uitzonderlijke wijze verdienstelijk maken voor de politie,

overwegende dat een politieagent die grote moed toont bij de inzet dicht bij huis, in onze wijken en straten, eveneens bijzondere waardering verdient,

overwegende dat expliciete erkenning en waardering uiting geeft aan de dankbaarheid en het respect van de samenleving voor getoonde bijzondere inzet,

overwegende dat expliciete erkenning en waardering tevens bijdraagt aan de bevordering van de beroepstrots,

verzoekt de regering, een medaille in te voeren bij de Nationale Politie voor daden van bijzondere moed, zelfopoffering en toewijding, en/of zeer bijzondere dienstverlening aan burgers,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol

Helder

Baudet

Naar boven