29 628 Politie

Nr. 796 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een medaille voor bijzondere moed zoals we die kennen bij de Koninklijke Marechaussee en de krijgsmacht, bij de nationale politie ontbreekt;

overwegende dat expliciete erkenning en waardering uiting geeft aan de dankbaarheid en het respect van de samenleving voor getoonde bijzondere inzet;

overwegende dat expliciete erkenning en waardering tevens bijdraagt aan de bevordering van de beroepstrots;

verzoekt de regering, een medaille in te voeren bij de nationale politie voor daden van bijzondere moed, zelfopoffering en toewijding en/of zeer bijzondere dienstverlening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Naar boven