Kamerstukken in dossier 29628

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Politie; Brief minister ter aanbieding van het eindrapport over de uitvoering van het Operationeel plan 2003

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-06-2004 2003-2004 Kamerstuk 29628, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) naar de wijze waarop de uitwisseling van politie-informatie is georganiseerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-04-2005 2004-2005 Kamerstuk 29628, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Politie; Brief minister over uitwisseling politie-informatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2005 2004-2005 Kamerstuk 29628, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Politie; Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-10-2008 2008-2009 Kamerstuk 29628, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Politie; Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-11-2008 2008-2009 Kamerstuk 29628, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Politie; Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2008 2008-2009 Kamerstuk 29628, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Onderzoeksverslag Review methodiek IOOV voor onderzoek naar zeven samenwerkingsafspraken bij de politie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-11-2008 2008-2009 Kamerstuk 29628, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Review methodiek IOOV voor onderzoek naar zeven samenwerkingsafspraken bij de politie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-11-2008 2008-2009 Kamerstuk 29628, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Politie; Brief van de Algemene Rekenkamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-11-2008 2008-2009 Kamerstuk 29628, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  De Nulmeting Taskforce Personeelbeheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-11-2008 2008-2009 Kamerstuk 29628, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal