29 628 Politie

Nr. 794 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN VAN DAM

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat politiewerk politiemedewerkers confronteert met ingrijpende situaties en daaruit voortvloeiende zingevingsvraagstukken en morele dilemma's, identiteitsvragen en levensvragen;

constaterende dat diverse onderzoeken, zoals het onderzoek «Onder je pet praten» en het onderzoek «ZIN in politiewerk» de wenselijkheid van professionele geestelijke verzorging bij de politie hebben aangetoond;

verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid de Kamer te informeren over vorm, inrichting en capaciteit van een structurele professionele voorziening op het terrein van geestelijke verzorging binnen de politie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Van Dam

Naar boven