Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829628 nr. 793

29 628 Politie

Nr. 793 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN DIKS

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het politiekorps maatregelen heeft genomen om psychosociale problemen zoals PTSS eerder te herkennen en beter bespreekbaar te maken, waaronder trainingen voor medewerkers en leidinggevenden;

constaterende dat een van de aanbevelingen uit de Blauwdruk mentale zorglijn van professor Gersons erop ziet om het thuisfront veel meer bij de organisatie te betrekken en daarbij te leren van Defensie;

van mening dat door ook het thuisfront te betrekken in de campagne, mentale weerbaarheid en psychische problemen onderwerpen zijn die politiemensen aan de «keukentafel» kunnen bespreken;

verzoekt de regering, naar voorbeeld van Defensie het thuisfront te betrekken bij het versterken van de mentale weerbaarheid van politiemensen, de preventie en het vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken van psychosociale problemen zoals PTSS,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Diks