29 628 Politie

Nr. 791 MOTIE VAN HET LID DEN BOER

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Inspectie JenV en de Politieonderwijsraad belangrijke aanbevelingen doen over de politieopleiding en -werving;

overwegende dat enerzijds de Politieacademie beter moet kunnen inspelen op een wisselende vraag vanuit het politiekorps;

overwegende dat anderzijds het politiekorps nog onvoldoende helder kan formuleren wat van de Politieacademie qua behoefte verlangd wordt;

constaterende dat vraag en aanbod tussen het politiekorps en Politieacademie beter op elkaar afgestemd moeten worden om tot een robuust en toekomstbestendig systeem van politieopleiding en -werving te komen;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe vraag en aanbod tussen het politiekorps en Politieacademie beter op elkaar afgestemd kunnen worden en de kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Boer

Naar boven