34 960 Voorjaarsnota 2018

Nr. 3 MOTIE VAN HET LID EDGAR MULDER

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, onmiddellijk 2 miljard euro van het begrotingsoverschot in te zetten om de huren te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Edgar Mulder

Naar boven