34 960 Voorjaarsnota 2018

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inflatie zowel in 2017 als in 2018 hoogstwaarschijnlijk hoger uitvalt dan werd verwacht, van 2017 weten we het en voor 2018 is het waarschijnlijk;

overwegende dat de koopkracht wordt uitgehold door stijgende inflatie;

verzoekt de regering, met maatregelen te komen om in ieder geval de «in het regeerakkoord geschetste koopkrachtontwikkeling voor 2018» gestand te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rooijen

Naar boven