34 960 Voorjaarsnota 2018

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID EDGAR MULDER

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland vele miljarden tegoed heeft van Griekenland;

overwegende dat de Kamer eerder is beloofd dat alle Griekse leningen zouden worden terugbetaald, met rente;

overwegende dat het steunprogramma voor Griekenland per augustus 2018 afloopt en de Grieken weer op eigen benen moeten staan;

constaterende dat de kans dat we ons geld ooit terugkrijgen steeds kleiner wordt;

verzoekt de regering, per direct de uitgeleende miljarden terug te vorderen, met rente,

en gaat over tot de orde van de dag.

Edgar Mulder

Naar boven