31 322 Kinderopvang

Nr. 369 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouders die twee keer tot drie keer modaal verdienen er het meest op vooruitgaan volgens het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag;

overwegende dat juist voor minimagezinnen de toegankelijkheid van de kinderopvang verder verhoogd moet worden;

verzoekt de regering, de extra middelen voor de kinderopvangtoeslag zo te verdelen dat deze het meest ten goede komt aan gezinnen die minder dan modaal verdienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Naar boven