31 322 Kinderopvang

Nr. 368 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN GIJS VAN DIJK

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de intensivering van 248 miljoen in de kinderopvangtoeslag voor 1 januari 2019 per Besluit kinderopvangtoeslag wordt geregeld;

overwegende dat het terugbetalen van kinderopvangtoeslag vooral voor de lagere inkomens kan leiden tot schuldenproblematiek;

van mening dat onnodige bureaucratie kan worden verminderd door het gratis maken van de kinderopvang voor de lagere inkomens;

verzoekt de regering, om de 42.000 gezinnen die een toetsingsinkomen van minder dan € 24.611 hebben de kinderopvang gratis te maken en de dekking te vinden in het niet doorvoeren van de inkomensgrens naar € 123.920 en het restant van 5 miljoen te vinden in de investering voor drie keer modaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Gijs van Dijk

Naar boven