27 830 Materieelprojecten

Nr. 251 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse regering de A- tot en met C-procedure voor grote wapenaankopen heeft overgeslagen en op 1 mei 2018 de D-brief heeft uitgestuurd voor de Apache-remanufacturing;

constaterende dat het Amerikaanse Defense Security Cooperation Agency op 20 februari 2018 al had gemeld dat deze opdracht aanstaande was;

van mening dat deze procedure onzorgvuldig is verlopen;

verzoekt de regering, de remanufacturing van de Apache uit te stellen tot na het doorlopen van een nieuwe volledig gangbare procedure;

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven